Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

O nas

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

 Międzywojewódzki Cech Kominiarzy zrzesza kominiarzy których celem jest praca na rzecz społeczeństwa i ochrony środowiska , szerzenie wiedzy na temat prawidłowego funkcjonowania przewodów kominowych i urządzeń grzewczych .

Nieustannie dążymy do podnoszenia kwalifikacji zawodowych naszych Członków oraz wzmocnienia profesjonalizmu  ich usług przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych .

Aktywnie działamy na rzecz tworzenia prawodawstwa umożliwiającego bezpieczne użytkowanie kominów i wentylacji  jak również ochronę środowiska .

Współpracujemy i współdziałamy za wszystkimi organizacjami i osobami podzielającymi naszą misję .

Jesteśmy niezależną , pozarządową i dobrowolną organizacją mającą charakter proekologiczny która w swojej działalności kładzie szczególny nacisk na rozwój metod walki ze SMOGIEM .

Działamy  na rzecz  bezpieczeństwa użytkowników budynków związanych z eksploatacją przewodów kominowych i wentylacji oraz dla podnoszenia rangi i znaczenia pracy Mistrzów Kominiarskich i  czeladników.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy zrzesza w swoich szeregach najlepszych Mistrzów i czeladników kominiarskich którzy nieustannie dążą do zapobiegania zatruciom i wybuchom gazu, do poprawy stanu bezpieczeństwa p. pożarowego, racjonalnego gospodarowania paliwami i ochrony środowiska naturalnego oraz prawidłowej wentylacji w budynkach .

Wprowadzamy nowe metody szkoleń naszych członków zarówno pozwalających doskonalić ich wiedzę i umiejętności jak i nabywać nowe umiejętności związane z nowymi technologiami dotyczącymi kominów i urządzeń grzewczych.

Nasi członkowie doskonale znając tradycyjne rzemiosło kominiarskie potrafią równie dobrze wykonywać nowoczesne usługi kominiarskie.

Jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkimi organizacjami którym zależy na rozwoju rzemiosła kominiarskiego.

Działamy w pełni transparentnie – nasi członkowie są zaangażowani w działania Cechu. 

Działalność informacyjna, edukacyjna, szkoleniowa, działania na rzecz ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy, promowanie  tradycyjnych i nowoczesnych usług to inne, ważne działania podejmowane przez Cech.

W swojej działalności Cech wykorzystuje różnorodne narzędzia do realizacji założonych celów. Ważnym narzędziem, dzięki któremu Cech może realizować zadania propagowania wiedzy i informacji na temat rzemiosła kominiarskiego i jego znaczenia dla społeczeństwa są liczne wydawnictwa, jak broszury, ulotki, banery i biuletyny. Działalność informacyjna i edukacyjna jest także realizowana poprzez udział w konferencjach, targach jak również organizację własnych seminariów, konferencji, szkoleń, poświęconych tematyce związanej z branżą kominiarską. Cech angażuje się także w realizację tematów wspólnych dla rozwoju kominiarstwa i jego znaczenia lub zagadnień wymagających zaangażowania wielu stron, stając się partnerem dla innych organizacji kominiarskich oraz organizacji mających pokrewne cele.