Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

WYJAZD SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNY, ORAZ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW MCK W BUSKU ZDRÓJ 11-12.06.2021R.

Super User

W dniu 11 czerwca 2021 r. w piątek po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią spotkaliśmy się na stacji BP w Tarnowie, aby wspólnie wyjechać autokarem na szkolenie i walne zebranie członków MCK.

Po półtora godzinnej jeździe dotarliśmy pod siedzibę Firmy SAS w Owczarach koło Buska-Zdroju, gdzie dołączyli do nas koledzy, którzy dotarli własnymi środkami lokomocji. W dwóch grupach zwiedziliśmy nowoczesne zakłady SAS produkujące kotły CO na paliwa stałe groszek i pelet. Na koniec wizyty zostaliśmy obdarowani gadżetami firmowymi oraz usłyszeliśmy podziękowania i życzenia od właściciela P. Mieczysława Sasa.


Po zwiedzaniu zakładu udaliśmy się do hotelu „Słoneczny Zdrój”, gdzie po zakwaterowaniu rozpoczęło się niezwykle interesujące szkolenie przez przedstawiciela firmy SAS Pana dr inż. Robert Kowalczyk Na temat nowoczesnych źródeł ogrzewania i przepisów oraz norm. Szkolenie było tak interesujące i pełne dyskusji i pytań, że ze względu na kolejnych prelegentów musiało zostać delikatnie przerwane.


Kolejny prelegent z Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego wiceprezes Piotr Kłodowski poruszył temat konieczności współpracy wszystkich organizacji Kominiarskich oraz organizacji z branży OZE w celu ochrony klimatu oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Następnie działania Polskiego Forum Klimatycznego na rzecz prawidłowego spalania oraz współpracy z kominiarzami.
Po przerwie obiadowej spotkaliśmy się na walnym zebraniu członków MCK z udziałem Dyrektora Izby Rzemieślniczej w w Kielcach P. Piotra Prędoty. Po wyborach Prezydium zebrania i Komisji walnego zebrania. Starszy Cechu Wiesław Zabawa przedstawił Sprawozdanie z działalności Cechu za rok 2020. Sprawozdanie finansowe przedstawił Grzegorz Słotwiński. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Damian Marciniec. Po przedstawieniu sprawozdań odbyła się krótka dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.


W wyniku głosowań walne zebranie członków MCK przyjęło przedłożone sprawozdania oraz udzieliło absolutorium Zarządowi za rok 2020.
Wiceprezes Marek Biedroń podziękował za udzielenie absolutorium.
Prezes Wiesław Zabawa poinformował o zmianie w Zarządzie MCK: w związku z rezygnacją Grzegorza Słotwińskiego z funkcji skarbnika z powodów rodzinnych Zarząd MCK zdecydował o powierzeniu funkcji Skarbnika Mariuszowi Pieniążkowi oraz przyjął do Zarządu Janusza Rękasa który w Zarządzie zajmował się będzie sprawami technicznymi. Poinformował również o planach na rok 2021 kontynuowaniu akcji „Sądzą płonie. Czad zabija. Żyj” oraz o planach dostarczenia do wszystkich Powiatowych PSP oraz Powiatowych Nadzorów Budowlanych kalendarzy trójdzielnych promujących kominiarzy i ich pracę.


Marek Biedroń przekazał, że planowany budżet jeżeli wpłyną wszystkie składki członkowskie wyniesie w roku 2021 ponad 76 tysięcy złotych z czego 1 tysiąc będzie kosztować Biuro Rachunkowe za obsługę finansową. Pozostałe pieniądze zostaną przeznaczone zgodnie z obietnicą Zarządu na promocję a 20 % na rezerwę na sytuacje losowe.
Wywiązała się długa i niezwykle interesująca dyskusja na temat celów i sposobów promocji MCK, kalendarzy i ulotek, głównie chodziło o to co, jak i komu chcemy promować.


Roman Ochociński zgłosił wniosek o wsparcie Polskiego Forum Klimatycznego a w szczególności P. Krzysztofa Woźniaka za rozliczne działania promujące kominiarstwo. Walne zgromadzenie członków MCK zobowiązało Zarząd do podjęcia działań wspierających Polskie Forum Klimatyczne. Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Kielcach podziękował za zaproszenie, złożył Zarządowi gratulacje za absolutorium oraz stwierdził że niezwykle cieszy go dyskusja na zebraniu podczas której śpiewaliśmy się i dyskutowaliśmy, ale cały czas mając na celu dobro branży i bezpieczeństwo klientów. Na tym zebranie zakończono.


O godz. 20 rozpoczęła się impreza integracyjna z uroczystości kolacją. Podczas zabawy dyskusje dotyczyły oczywiście również spraw kominiarskich, wymiany doświadczeń oraz planów na przyszłość. W niektórych przypadkach dyskusja ta trwała aż do świtu.
W sobotę po pysznym śniadaniu, rozmowy i pożegnania trwały aż do samego odjazdu autokaru o godz. 12.

131302957 1108336836322468 4552016816707198645 n 002199470931 1108336399655845 7538845399899603889 n 002199678858 1108339282988890 4611841858629500487 n 002200222789 1108335742989244 7319775925036656715 n 002200392644 1108335682989250 5385184085249144577 n 002201305106 1108336429655842 5306806684207279272 n 002201421730 1108337466322405 6315028413463400934 n 002

 

Kategoria: