Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

Zebranie Członków Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

KominiarskiCech

  Zebranie Członków Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy które odbyło się w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w Hotelu Tarnovia przy ul. Kościuszki 10

 

 

   1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy Wiesława Zabawę i przywitanie wszystkich bardzo licznie przybyłych Kominiarzy i Zaproszonych Gości .
   2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania ( Przewodniczącym został Pan Marek Biedroń a Sekretarzem Pani Anna Szczepanik ).
   3. Powołanie komisji mandatowo – skrutacyjnej , komisji uchwał i wniosków.
   4. Dyskusja i przyjęcie zmian w Statucie MCK dotyczących paragrafu 6 ust. 2-5 i paragraf 29 ust. 5 – Marek Biedroń , Piotr Prędota dyr. Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach , Janusz Michalski zastępca dyr. Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach.
   5. Podpisanie porozumienia między MCK a Izbą Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach w sprawie używania znaku towarowego ZRP .

Ad 1. Pan Wiesław Zabawa  przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności Zarządu Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy od dnia 30 sierpnia 2019 r. a następnie przekazał głos przewodniczącemu zebrania Panu Markowi Biedroniowi który przeszedł do porządku obrad :

    • ustalenie tematów szkoleń dla członków MCK , propozycje ze strony członków
    • uzgodnienie i przedyskutowanie ze wszystkimi przybyłymi na w/w spotkanie osobami kwestie reprezentacji prawnej członków MCK – Wiesław Zabawa, Marek Biedroń
    • wybór najlepszej oferty ubezpieczenia OC dla właścicieli zakładów kominiarskich – Marek Biedroń.
    • podanie propozycji dobrowolnych datków ( oprócz składek) chętnych członków Cechu na cele związane z działalnością Członków i ochroną ich Rodzin – Robert Chodkiewicz, Marek Biedroń.
    • „ Jak sprzedać swoje usługi na tle konkurencji ”- Robert Chodkiewicz
    • „ Sprawa odbiorów instalacji kominów na nadciśnienie ”– Roman Ochociński
    • „ Jak sprzedać się medialnie”- Grzegorz Słotwiński
    • „ Smog… ”- Marek Biedroń
    • „ Wyposażenie oraz technologia zawodowa kominiarza” - Wojciech Zmuda
    • „ Działalność Cechu w Internecie” - Mariusz Pieniążek
    • Sprawy organizacyjne - Wiesław Zabawa
    • Kwalifikacje zawodowe kominiarzy -  Marek Biedroń

 Ad 2. Członkowie Zarządu zaproponowali przydzielenie zadań i zagadnień z poszczególnych obszarów działalności kominiarskiej następującym osobom:

Nominowani doradcy :

      Robert Chodkiewicz – doradca promocji zawodu kominiarskiego.

      Janusz Rękas – doradca do spraw przepisów.

      Roman Ochociński – doradca od spraw reklamy i marketingu.

      Zbigniew Woźniak- doradca do spraw technicznych.

      Wojciech Zmuda – doradca do spraw wyposażenia oraz technologii zawodowej.

Ad 3. Zaproponowano przeprowadzenie różnego rodzju konkursów dla osób nie związanych zawodowo z usługami kominiarskimi .   

 Ad 4. Obrady zakończył Prezes Wiesław Zabawa, dziękując wszystkim zebranym Członkom Zarządu za poświęcony czas . 

IMG 9443

 

IMG_9713.JPG - 196,03 kB

 

 

 

Kategoria: