Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

Spotkanie z Posłem RP

KominiarskiCech

Spotkanie z Posłem Wiesławem Krajewskim

 

W dniu 08.10.2019r Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy Wiesław Zabawa spotkał się z Posłem Wiesławem Krajewskim żeby omówić kilka problemów takich jak brudne i nieczyszczone kominy , przewymiarowane urządzenia grzewcze gdzie kotły nie działają na pełnych obrotach tylko są duszone , nieumiejętność obsługi urządzeń grzewczych , zbyt małe dopływy powietrza do urządzeń grzewczych. Była też mowa o źle wykonywanych kominach przez wykonawców np. z cegły dziurawki która się nie nadaje na przewody kominowe i nie spełnia wymogów.

W dalszej części dyskusji rozmowa toczyła się o niewłaściwym doborze dedykowanego paliwa do urządzenia grzewczego , spalaniu drewna lakierowanego , niesezonowanego drewna któro wilgotność przekracza 20% .

Prezes także opisywał Panu Posłowi metodę palenia od góry i jego korzyści , że paląc od góry zużywamy o 30% mniej opału a co za tym idzie oszczędzamy 30% pieniędzy które zostają w kieszeniach ludzi . Metodą tą przedostaje się o wiele mniej pyłów do atmosfery niż metodą tradycyjną  palenia od dołu co jest udowodnione po przez różne badania .

Zwrócono też uwagę na to że czyszczone kominy to mniejszy smog , kiedy komin nie jest czyszczony więcej sadzy emitowanej jest do atmosfery a przy pożarze sadzy ogromna ilość trafia w powietrze .

003

Rozmawiano również na temat utworzenia przez Rząd podkomisję do spraw poprawy powietrza tzw. podkomisję smogową , żeby opracować wspólnie z kominiarzami program edukacyjny mający na celu poprawę jakości powietrza , włączyć do tej edukacji media jak telewizję , radio , prasę , foldery i wiedzę kominiarzy aby edukować społeczeństwo od najmłodszych lat czyli od przedszkola , szkół .

                                                                                       Informację zamieściła asystentka Prezesa MCK

                                                                                                              Ewa Trojanowska

Kategoria: