Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

Spotkanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku

Super User
Spotkanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarne

Spotkanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. 02 września 2019 r., w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku z roboczą wizytą gościł Prezes Zarządu Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy, Starszy Cechu, a zarazem Mistrz Kominiarski Pan Wiesław Zabawa.

Podczas wizyty wspólnie z zastępcą komendanta powiatowego Panem brygadierem Piotrem Słowiakiem oraz kierownikiem sekcji ds. czynności kontrolno rozpoznawczych mł. brygadierem Władysławem Świdrem omawiali kwestię licznych alarmów z coraz częściej zakupywanych czujników tlenku węgla w budynkach wielorodzinnych i to w sezonie letnim. Podczas upałów mieszkańcy tych obiektów, coraz częściej korzystają z przenośnych urządzeń klimatyzacyjnych, jednocześnie szczelnie zamykając okna i balkony chroniąc przed napływem gorącego powietrza z zewnątrz. Zasada działania tych urządzeń powoduje stworzenie podciśnienia w mieszkaniu, gdyż gorące powietrze jest wyrzucane na zewnątrz poprzez przewód najczęściej montowany na szczelnym rękawie na uchylonym oknie. Podczas pracy takiego klimatyzatora, w chwili gdy załączy się spalinowe urządzenie grzewcze w postaci bojlera lub gazowego przepływowego ogrzewacza wody, spaliny (a nich tlenek węgla) z tych urządzeń zamiast trafiać do komina wydostają się bezpośrednio na mieszkanie. Przewody wentylacyjne pomimo corocznych kontroli przez wykwalifikowanych kominiarzy w obiektach wybudowanych w poprzednim wieku w latach 70 – 80 nie były i nie są przystosowane na takie rozwiązania odnośnie zastosowania klimatyzatorów. Powstał problem, który musi zostać rozwiązany, gdyż zastosowanie w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym klimatyzatora przenośnego, może spowodować zagrożenie śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla poprzez przewody spalinowe i wentylacyjne w całym pionie kominowym a co za tym idzie we wszystkich mieszkaniach do niego podłączonych. Na chwilę obecną w wyniku kontroli kominiarskich wydano zalecenia odnośnie niestosowania tego typu urządzeń. Upały trwały do końca sierpnia i sytuacja zostanie w tym zakresie unormowana, ale przed nami sezon grzewczy. Strażacy i kominiarze przypominają:
Kominy czyli; instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli i czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność potwierdzona protokołem podpisanym przez mistrza kominiarskiego. Kontrola ta i jej rezultat w znacznej mierze zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków naszego bezpieczeństwa, jak również ubezpieczenia budynku.
Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel - zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia - mistrza kominiarskiego.
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.
Przepisy przeciwpożarowe nakazują obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
W budynkach mieszkalnych obowiązuje minimalna częstotliwość czyszczeń:
- przewody od palenisk opalanych paliwem stałym - co 3 miesiące,
- przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i płynnym - co 6 miesięcy,
- przewody wentylacyjne - 1 raz w roku.

 Informację zamieściła asyst.Prezesa Zarządu Głównego Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy w Tarnowie Ewa Trojanowska

Kategoria: